M.K. Unigroup Corporation

ข้อผิดพลาด จากการทำ เค้ก ( Cake ) และวิธีการแก้ไข

admin01
mkunigroup

การทำ เค้ก ( Cake ) สำหรับ มือใหม่ อาจพบ ข้อผิดพลาด บางอย่างจากการทำ ทำให้เค้กที่ได้มานั้น อาจไม่มีความสมบูรณ์ หรือสวยงามได้ วันนี้เราจึง รวมรวม ข้อผิดพลาดที่พบได้จากการทำเค้ก และวิธีแก้ไข มาแนะนำกัน

 

เค้ก ( Cake ) เบเกอรี่ยอดฮิต ที่คนนิยมรับประทาน และสามารถพบเห็นได้ ในท้องตลาดทั่วไป ความชื่นชอบในการทาน เค้ก อาจทำให้หลายคน อยากลุกขึ้นมาทำ เค้กโฮมเมด เป็นของตนเองบาง แต่อาจพบ ข้อผิดพลาด บางอย่าง ในการทำเค้กได้ โดยข้อผิดพลาด ที่มักเกิดขึ้นได้บ่อย ในการทำเค้ก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ข้อผิดพลาดจากภายนอกของเค้ก และ ข้อผิดพลาดจากเนื้อเค้ก

 

1. ข้อผิดพลาด จากภายนอกของเค้ก

 

เป็นข้อผิดพลาด จากการสังเกต ภายนอกของเค้ก (ยังไม่ได้ผ่า) โดยมักพบปัญหา ดังนี้

 

เปลือกเค้กแข็ง เกิดจาก การใช้ความร้อน ที่สูงเกินไป ทำให้ส่วนของเปลือกเค้ก ที่เป็นส่วนที่ได้ความร้อนมากที่สุด แข็งได้ หรืออาจเกิดจาก การใช้ส่วนผสมน้ำตาล มากเกินไป จึงควรแก้ไข โดยการ เลือกใช้ความร้อนที่พอเหมาะ และใส่น้ำตาล ในอัตราที่ลดลง จากเดิม

 

เปลือกเค้กหนา ปัญหาของของเปลือกเค้ก มักเกิดจาก ความร้อนในการอบเค้ก ซึ่งในกรณีที่เปลือกเค้กหนา จะเกิดจาก คุณใช้ไฟในการอบเค้กที่อ่อนไป

 

เค้กไม่ขึ้น เกิดจาก ผงฟู ที่มีหน้าที่ทำให้เค้ก ขึ้นฟู อาจใส่ในปริมาณที่น้อยเกินไป หรือคุณอาจเลือกใช้ ผงฟูเก่า จึงทำให้ เค้กไม่สามารถขึ้นฟูได้ จึงควรเลือกใช้ ผงฟูมาก ในการทำเค้ก โดยสังเกตได้จาก สีจะเป็นสีขาว ไม่ติดกันเป็นก้อน และต้อง ตวงใช้ผสม ให้พอดี อีกด้วย

 

เค้กหน้าแตก เกิดจาก ผสมส่วนผสมต่าง ๆ ไม่ดี แป้งที่ผสมแห้งไป หรือสัดส่วนของ น้ำและแป้ง ไม่ได้สัดส่วนกัน ทำให้แป้งหนักเกินไป จึงส่งผลให้ เค้กหน้าแตกได้ ซึ่งสามารถแก้ได้ ด้วยการตวงสัดส่วน ให้มีความพอดีกัน

 

เค้กหดตัว เกิดจาก สัดส่วนของ น้ำและแป้ง ไม่ได้สัดส่วนกัน ในกรณีนี้ แป้งจะน้อยเกินไป หรือแป้งเหลวเกินไป หรืออาจเกิดจาก การอบนาน จึงทำให้ เค้กหดตัวได้

 

2. ข้อผิดพลาดจากเนื้อเค้ก

 

ในกรณี ข้อผิดพลาดจาก เนื้อเค้ก จะสามารถสังเกตได้ เมื่อตัดเค้กออกมาดู หรือลองรับประทาน เค้กไปแล้ว จึงทำให้เห็น ข้อผิดพลาดของเนื้อเค้กได้ ดังนี้

 

เนื้อหยาบ เกิดจาก ใส่ผงฟู มากเกินไป ความร้อนในขณะอบเค้ก ไม่เพียงพอ ส่วนผสมไม่ได้ สัดส่วน โดยเฉพาะ ไข่ อาจน้อยเกินไป

 

เค้กเนื้อแข็ง เกิดจาก ใส่น้ำตาล น้อยเกินไป แป้งมากไป หรือไขมันที่ใช้ทำเค้ก อย่างเนย หรือมาการีน น้อยเกินไป จึงทำให้ เค้กเนื้อเค้ก ได้

 

รสชาติไม่ดี เกิดจาก การใส่ผงฟู มากเกินไป และส่วนผสมไม่ได้สัดส่วน

 

การทำ เค้ก ( Cake ) หรือเบเกอรี่ชนิดใด ย่อมต้องมี ความละเอียดในการตวง ส่วนผสมต่าง ๆ ในปริมาณที่พอดี ตามสูตร เพราะหากผสม ส่วนผสมบางอย่างที่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป ก็จะทำให้พบกับ ข้อผิดพลาด เหล่านี้ได้ รวมไปถึง การเลือกใช้ความร้อน (ไฟ) ในการอบเค้ก ที่ต้องรู้ ระดับอุณหภูมิ และเวลาในการอบเค้ก ที่เหมาะสม อีกด้วย ซึ่งหากใครพบ ข้อผิดพลาด ตามข้างต้น ประการใด ก็สามารถนำไปประยุกต์ ปรับปรุง ในการทำเค้ก ครั้งต่อไปได้

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

2 กุมภา เทศกาล วันกินเครป ( La Chandeleur )

ขนมมงคล สำหรับ ไหว้วันตรุษจีน