M.K. Unigroup Corporation

2 กุมภา เทศกาล วันกินเครป ( La Chandeleur )

admin01
mkunigroup

ในวันที่ 2 กุมภา เช่นนี้ นอกจาก จะเป็นวัน Double Sale ที่หลายคนรอคนแล้ว ในวันนี้ยังมีการจัด เทศกาลวันกินเครป (La Chandeleur) ของชาวฝรั่งเศส ในทุกปี อีกด้วย วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ เทศกาลนี้กันครับ

 

เครป สัญลักษณ์ของพระอาทิตย์

 

ลักษณะของ เครป ( Crepe ) ที่ทอดสุกแล้ว มีลักษณะเป็น วงกลมสีเหลืองทอง คล้ายกับ ดวงอาทิตย์ เครป จึงเป็น ขนมที่ถูกใช้เป็น สัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ ใช้ในการเสี่ยงทายของสังคมเกษตร ในเทศกาลวัน ลา ฌองเดอเลอร์ (La Chandeleur)

 

ต้นกำเนิด วัน ลา ฌองเดอเลอร์

 

วัน ลา ฌองเดอเลอร์ ( La Chandeleur ) มีอีกชื่อเรียกว่า วันเครปแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี หรือ นับหลังจากวันคริสต์มาสเป็นเวลา 40 วัน ในวันนี้ชาวฝรั่งเศสจะฉลองด้วยการกินเครป หลากหลากชนิด เพื่อรำลึกถึงพระแม่มารีและพระบุตร (พระเยซู) วันนี้ จึงจัดว่าเป็น วันสำคัญทางศาสนาของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อีกด้วย

 

คำว่า La Chandeleur มาจากคำว่า La Chandelle ที่แปลว่า เทียน ซึ่งเทศกาลนี้มีที่มา คือ ในปี ค.ศ. 472 โป๊ป หรือประมุขแห่งศาสนาคริสต์คาทอลิกที่มีชื่อว่า เฌลาสที่หนึ่ง (Gélase 1er) ได้จัดเทศกาลนี้ เพื่อฉลองการปรากฎตัวของ พระเยชูในโบสถ์ โดยในคืนวันเทศกาล จะมีการเดินขบวนพร้อม ทั้งถือเทียน และสวดมนต์ไปพร้อม ๆ กัน และหลังจากนั้น พระสันตะปาปา จะทำการแจกจ่าย เครปให้กับ ผู้แสวงบุญที่เดินทางมาถึง กรุงโรม

 

หลังจากการเดินขบวนเสร็จสิ้น ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา ในตัวพระเยซู จะเดินเข้าไปในโบสถ์ เพื่อนำเทียนศักดิ์สิทธิ์ที่จุดไว้กลับไปยังบ้านของตน โดยในระหว่างทาง ต้องระวังไม่ให้เทียนดับ เพราะมีความเชื่อว่าเทียนดังกล่าวนั้น มีอานุภาพมากมาย เช่น เมื่อหยอดน้ำตาเทียนลงไปบนไข่ ไข่ใบนั้นก็จะฟักออกมาเป็นตัว หรือ เมื่อเราจุดเทียนในขณะที่มีพายุ เปลวเทียนนั้น จะช่วยป้องกันสายฟ้าผ่า เป็นต้น

 

ในเวลาเดียวกัน ประเพณีเกี่ยวกับเครป ก็ถือกำเนิดมาด้วย โดยมีความเชื่อว่า หากเราไม่ทำเครปในวัน ลา ชองเดอเลอร์ ข้าวสาลีที่ปลูกไว้ในปีนั้น จะเป็นโรค และล้มตายจนหมด นอกจากนี้ ในขณะที่ทำเครป เราก็ต้องเคารพ อีกหนึ่งความเชื่อด้วย คือ เกี่ยวกับเหรียญทองคำ เช่น ระหว่างทำเครปให้เอาเหรียญวางบนเครป ทำแล้วจะโชคดี บางชุมชนเชื่อว่า ตอนทำเครปให้ถือเหรียญมือขวา มือซ้ายก็พลิกหน้าเครปไป และอย่าทำตกเด็ดขาด ถ้าทำได้แปลว่าคุณจะโชคดีตลอดทั้งปี บางคนไม่กินแต่เอาเครปที่ทำเสร็จแล้วซ่อนไว้ในลิ้นชัก โดยเชื่อว่าจะโชคดีมีสุขในปีหน้า

 

การจัดเทศกาล วัน ลา ฌองเดอเลอร์

 

เมื่อถึงวัน วัน ลา ฌองเดอเลอร์ (La Chandeleur) หรือ เทศกาลวันกินเครป ชาวฝรั่งเศส ก็จะเฉลิมฉลองด้วยการทำเครป ทานกันภายในครัวเรือน ซึ่งไม่ใช่แค่ ฝรั่งเศส ที่จะจัดเทศกาลนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึง เบลเยี่ยม และสวิตเซอร์แลนด์ อีกด้วย โดยในปัจจุบันนี้ การถือเทียนเดินขบวนสวดมนต์ และความเชื่อเกี่ยวกับเทียนศักดิ์สิทธิ์ ได้เริ่มเลือนหายไปแล้ว ยกเว้น ในประเทศ เบลเยี่ยม ที่ยังคงมีประเพณี เช่นนี้อยู่

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ขนมมงคล สำหรับ ไหว้วันตรุษจีน

วันครัวซองต์แห่งชาติ วันเฉลิมฉลองต้นกำเนิดของ ครัวซองต์