M.K. Unigroup Corporation

Bravo Startronic Premium

เครื่อง Trittico Stratronic Premium เป็นเครื่องผลิตเจลาโต้เครื่องแรกในตลาดที่มีมากกว่า หนึ่งฟังก์ชั่นในตัวเดียว เครื่องนั้นมาพร้อมอุปกรณ์สำหรับการใช้พื้นฐาน และเป็นเครื่องที่ง่ายต่อการใช้งาน Features สามารถตั้งค่าความเหนียวของเจลาโต้ได้ ด้วยการตรวจด้วยเทคนิคแอพเพอโรเมตริก หรือตรวจจับอุณหภูมิ ซึ่งจะตรวจด้วยการดูดซึบของเจลาโต้ สามารถผสมเจลาโต้ด้วยความเร็วสองระดับ ตั้งค่าโปรแกรมได้ สามารถใช้ทำเจลาโต้, ซอร์เบท และเกล็ดนํ้าแข็ง Advantages ใช้เวลาน้อยในการทำให้แข็งตัว ทำความสะอาดง่าย ขนมที่สามารถทำได้มีดังนี้ gelato sorbetto slush ice

  Call MK Unigroup

  email Us