M.K. Unigroup Corporation

Rondo monomat

Manomat and automat เครื่องนั้นสามารถรีดแป้งจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ตัวเครื่องทำมาจากสแตนเลสง่ายต่อการทำความสะอาด Monomat นั้นใช้มือในการปรับการตั้งค่าของ roller Automat นั้นปรับค่าการตั้งค่าอัตโนมัติ ทำให้สามารถรีดแป้งได้ด้วยความแม่นยำสูง

  Call MK Unigroup

  email Us