M.K. Unigroup Corporation

Rondo Rondomat

Rondomat เป็นเครื่องรีดแป้งที่กระทัดรัด เหมาะสมกับร้านขนาดเล็กไปถึงกลาง พื้นที่การทำงานที่กว้างถึง 650 มม. ซึ่งทำให้สามารถใส่หัวตัด เครื่องทำครัซองด์ และ make up ไลน์ขนาดเล็กได้

  Call MK Unigroup

  email Us