M.K. Unigroup Corporation

Rondo Econom

Econom เป็นเครื่องรีดแป้งที่กระทัดรัด มีทั้งตั้งโต๊และเครื่อนที่ได้ เป็นเครื่องที่เหมาะสมกับพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น โรงแรม, ร้านอาหาร การตั้งค่าความหนาของแป้งในรอบสุดท้านทำให้แผ่นแป้งมีความหนาที่เท่าเทียมกัน ทำให้ได้สินค้าที่เหมือนกัน เป็นเครื่องที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

  Call MK Unigroup

  email Us