M.K. Unigroup Corporation

Sottoriva Lyra

Lyra เป็นเครื่องแบ่งแป้งคลึ่งกลม อัตโนมัตแบบ 2 แถว วัสดุของเครื่องทำจาก stainless steel ตัวโถรับแป้ง สามารถรับแป้งได้ 15 กิโลกรัมdough โดยที่การทำงานนั้นจะเป็นไปอย่างอ่อนโยนต่อตัวแป้ง ซึ่งจะกดแป้งเข้าไปยังห้องแบ่งจะถูกปรับอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้น้ำหนักตามที่ต้องการ โดยที่ตัวห้องแบ่งนั้นสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ง่าย ซึ่งเครื่องนั้นสามารถแบ่ง dough ได้ตั้งแต่ขนาดที่ 30-125 กรัมต่อลูก ในว่า 40-180 กรัมต่อลูกในรุ่น S และเมื่อเรากำหนดน้ำหนักแล้ว ตัวก้อนแป้งก็จะโดนปล่อยออกมาสู่จุดที่ทำการคลึงกลม ซึ่งจะมีการทำการคลึ่งกลมถึง 2 ระดับเพื่อให้แน่ใจว่า ก้อนแป้งนั้นออกมากลมได้รูปสวยงาม เครื่องสามารถที่จะปรับความเร็วในการคลึ่งกลม จากนั้นก้อนแป้งจะออกมาทางสายพาน กำลังการผลิตของเครื่อง : ความเร็วที่ 1 : 2,100 ชิ้นต่อชั่วโมง ความเร็วที่ 2 : 3,300 ชิ้นต่อชั่วโมง และ รุ่น electronic อยู่ที่ 2,00 ถึง 4,000 ชิ้นต่อชั่วโมง

  Call MK Unigroup

  email Us