เครื่องตีเค้ก
อุปกรณ์การทำเบเกอรี่อีกหนึ่งประเภทที่ถ้าพูดถึงเรื่องการทำขนมแล้วไม่มีใครไม่นึกถึง เครื่องตีเค้ก เครื่องตีแป้งผสมอาหาร อีกหนึ่งอุปกรณ์เอนกประสงค์...