Career

บริษัท เอ็ม.เค. ยูนิกรุ๊ป คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

84/68 เจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทร: 02-291-7400-2

รับสมัครพนักงาน

1. ฝ่ายธุรการหลังการขาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • – เพศหญิง
  • – วุฒิการศึกษา ปวส. เป็นต้นไป
  • – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ชำนาญ เช่น Microsoft World และ Excel
  • – มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ
  • – มีประสบการณ์ด้านการทำงานบริการหลังการขายจะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดด้านการทำงาน

  • – ประสานงานบริการหลังการขาย
  • – จัดตารางแผนการทำงานแก่ฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อดูแลลูกค้า
  • – จัดทำสรุปการทำงานของฝ่ายซ่อมบำรุง
  • – เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
  • – ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆในองค์กร