เตา smeg ความเป็นมาของเตาอบที่เรานิยมใช้กัน
เตา smeg

ความเป็นมาของเตาอบเตา smeg

เตา smeg วิวัฒนาการของเตาอบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ไว้สำหรับอบขนมปัง

 

เตา smeg ความเป็นมาของเตาอบ เตาอบนั้นเป็นอุปกรณ์ทำอาหรที่มีการประยุกต์ใช้ขึ้นมาตั้งแต่ยุกต์ก่อนคริสตกาล จากการประดิษฐ์เตาอบง่ายๆของชาวอียิปต์โบราณ ซึ่งเป็นเตาอบที่ไม่มีปล่องใช้ไว้สำหรับอบขนมปัง หลังจากนั้นค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า เตาอบเริ่มมีการถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการใช้งานมากขึ้น จากนักประดิษฐ์ชาวกรีกโดยมีการดัดแปลงเป็นเตาอบที่มีลักษณะ ที่ก่อด้วยอิฐเป็นรูปโดม

 

เตา smeg

 

เตาอบอีกประเภทที่ถูกคิดค้นจากแนวคิดง่ายๆ คือการใช้ชาวดินเผาขนาดใหญ่วางทิ้งไว้เหนือกองไฟจะทำให้ความร้อนสะสมในภาชนะ และมีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับเตาอบ จนกระทั่งเมื่อเวลาล่วงเลยถึงช่วงยุคโรมันกลาง เตาอบก็ถูกพัฒนาไปอีกครั้งหนึ่งคือ เป็นเตาอบที่ทำด้วยอิฐก่อขึ้นอย่างง่ายเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมมีพื้นที่ว่างสำหรับอบอาหาร ก่อขึ้นเหนือกองไฟเราจะเห็นได้ว่าเตาอบสมัยก่อนคุณภาพยังไม่สูงมากนักเนื่องจากเป็นเตาอบที่ยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดหากแต่ใช้พลังงานจากธรรมชาติจากผืนและถ่านเข้ามาช่วยในการให้กำลังและเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในการอบอาหาร

 

เตา smeg

 

ต่อมาในช่วงของยุคอเมริกา เตาอบดัตช์ถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเตาอบนั้นจะตั้งอยู่ด้านหน้าของเตาผิง หรือตั้งในซุ้มที่มีปล่องไฟสร้างไว้ด้านหลังของเตาผิงก่อด้วยอิฐขนาดกว้าง ในบางลักษณะก็อาจะอยู่ติดกับเตาผิงเพื่อให้สามารถรับความร้อนได้มากกว่า เตาอบเหล่านี้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี รับพลังงานความร้อนจากฟืนและถ่านเช่นเดียวกับเตาอบในสมัยก่อน

 

เตา smeg

 

จนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่ 20 ได้มีการริเริ่มนำแก๊สและไฟฟ้าเข้ามาเป็นพลังงานทดแทนในการอบอาหาร พร้อมกับเริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีเตาอบที่มีความเจริญก้าวหน้าไปมากไม่ว่าจะเป็น ระบบควบคุมอุณหภูมิ หรือแม่แต่วัสดุที่นำมาใช้ผลิตเป็นเตาอบก็ทำมาจากโลหะที่มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของเตาอบและเตา smeg ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน